Zaproszenie

Czcigodni
Misjologowie Polscy


Z radością powiadamiamy, że inicjatywa powołania Stowarzyszenia Misjologów Polskich podczas dorocznego spotkania misjologów w Czchowie w dniach 19 listopada 2006 r. doczekała się kościelnego zatwierdzenia. 14 marca 2007 r. Konferencja Episkopatu Polski na 339 Zebraniu Plenarnym zatwierdziła Statut SMP.

Celem Stowarzyszenia jest refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła, promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów, troska o dydaktykę misjologii (Statut SMP § 5, p. 1).

Siedzibą SMP są Katowice, a jego biuro mieści się w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Jordana 18 (40-043 Katowice). Decyzją Zebrania Założycielskiego ustalono wysokość rocznej składki członkowskiej w kwocie 100 zł.

Pragniemy poinformować o możliwości przystąpienia do SMP. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne - duchowne i świeckie, należące do Kościoła rzymskokatolickiego, dające gwarancję realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności: pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów i instytutów teologii oraz wyższych seminariów duchownych z Polski oraz z zagranicy (Statut SMP § 8, p. 1).

Zainteresowanych udziałem w pracach Stowarzyszenia, prosimy o wypełnienie załączonych zgłoszenia i kwestionariusza oraz przesłanie na adres Zarządu.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Misjologów Polskich
ks. dr Grzegorz Wita
Sekretarz

Pliki do pobrania:
Zgłoszenie członkowstwa
Kwestionariusz osobowy

 
Kontakt:

ul. Jordana 18
40-043 Katowice

tel/fax: +48 (32) 356 90 52 wew. 157

e-mail:
misjologia@katowice.opoka.org.pl

numer KRS:
0000315296

numer REGON:
241047294

numer NIP:
954-265-4257

numer konta bankowego:
Raiffeisen Bank
18 1750 1035 0000 0000 2110 7379