Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Misjologicznej IAMS w Balatonfüred
Napisał: Grzegorz Wita   
17.09.2008.
W dniach od 16 do 23 sierpnia 2008 r. odbyło się XII Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Misjami (IAMS). Za miejsce spotkania obrano Balatonfüred – węgierski kurort położony nad Balatonem. Walne zebrania członków IAMS odbywają się co cztery lata w różnych miastach świata. Poprzednim miejscem spotkania był Port Dickson w Malezji (2004). Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Ludzka tożsamość wobec ewangelii pojednania. Perspektywy praktyki i teorii misyjnej w XXI wieku”. W spotkaniu udział wzięło 231 misjologów (Afryka 18, Azja 23, Australia i Oceania 14, Europa 148, Ameryka Płn. 51, Ameryka Płd. 8), reprezentujących 44 kraje. Uczestnicy należeli do różnorodnych denominacji chrześcijańskich, co jest konsekwencją ekumenicznego charakteru IAMS.
Idea założenia międzynarodowego towarzystwa misjologicznego zrodziła się w norweskim Oslo w roku 1951. W tym czasie, dyrektor Instytutu Egede Olav Guttorm Myklebust wydał broszurę ”Międzynarodowy Instytut Naukowych Badań Misyjnych”. W niej proponował powołanie organu mającego na celu: ustanowienie międzynarodowego stowarzyszenia misjologów, organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych dla omawiania misyjnej problematyki oraz publikowanie naukowych osiągnięć misjologii. Konsekwencją tego pomysłu, było spotkanie, które odbyło się w 1966 r. w Hamburgu. Zgromadziło ono misjologów poszukujących nowych form współpracy. Spotkanie zaowocowało powołaniem IAMS w 1968 r. Oficjalna inauguracja istnienia Stowarzyszenia miała miejsce w 1972 roku w holenderskim Driebergen, podczas pierwszego Zgromadzenia Ogólnego. IAMS liczy obecnie ok. 500 członków. We współpracy z wydawnictwem Brill dwa razy w roku publikowane jest czasopismo ”Mission Studies”. Więcej zob. na stronie http://missionstudies.org/.
Miejscem obrad tegorocznego kongresu IAMS było centrum konferencyjne hotelu „Füred”. Umożliwiło to wspólne zamieszkanie i stwarzało nieprzerwaną okazję do kontynuowania wymiany myśli zainaugurowanej podczas obrad.
Plan dnia obfitował w wykłady, grupy dyskusyjne i inne spotkania. Już o godzinie 8.30 miały miejsce poranne nabożeństwa biblijne. Od 9.00 rozpoczynały się spotkania plenarne. Poruszono następujące tematy: tożsamość religijna (Miklos Tomka, Rene Padilla), tożsamość etniczna (Lalsangkima Pachuau, Peter Kanyandago), misje i pojednanie w świetle spotkania w Edynburgu w 2010 r. (Brian Stanley, Bob Schreiter), tożsamość narodowa (Wi Jo Kang, Norbert Sarocco). Wszystkie zagadnienia rozpatrywane były w perspektywie, płynącego z Ewangelii, wezwania do pojednania. Spotkania plenarne zawsze dopełniane były przez dyskusję. W porze przedpołudniowej (od 11.30) umieszczono pierwszą część spotkań w sekcjach. Podział grup dyskusyjnych został wyznaczony przez poruszane na nich zagadnienia: misje wobec mniejszości, uzdrawianie i pneumatologia, globalizacja a misje, studia międzyreligijne, nauki biblijne w służbie misji, rola kobiet w misji, historia misji. Osobno pracował zespół bibliotekoznawców i archiwistów misji z grupy DABOH (Documentation, Archives, Bibliography and Oral History). Do spotkań w równoległych sekcjach tematycznych wracano po obiadowej przerwie (od 14.30) prezentując kolejne referaty oraz dyskutując nad ich treścią. Wieczorami odbywały się spotkania poszczególnych komitetów regionalnych, redaktorów czasopism misjologicznych, przedwyborcze rady oraz prezentacje dokonań niektórych ośrodków. Spotkania stały się sposobnością dla promowania idei SMP oraz działań podejmowanych przez polskich misjologów. Z wielkim zainteresowanie została przyjęta inicjatywa wydawania rocznika SMP „Studia Misjologiczne”. Rzecznikiem polskiej misjologii stał się autor tego sprawozdania. 
Podczas trwania kongresu, wygłoszono w sumie około stu wykładów i referatów. Prezentowały one zróżnicowany poziom i tematykę. Były jednak wyjątkową okazją do zapoznania się z aktualnie panującymi w świecie trendami myśli misjologicznej. Stwarzały także wyjątkową okazję do prezentacji i poznania w jednym miejscu i czasie misjologicznych ośrodków naukowych z wszystkich kontynentów. Konferencji towarzyszyła ekspozycja i sprzedaż poświęconych misjom publikacji naukowych z całego świata.
Kongres stał się okazją do zaprezentowania wobec świata badań prowadzonych przez misjologiczne ośrodki z Europy środkowej i wschodniej. Podczas zebrania przedstawiono pierwszy numer czasopisma „Acta Missiologiae. Journal for reflection on missiological issues and mission practice in Central and Eastern Europe” wydanego przez Instytut Misjologii Europy Środkowej i Wschodniej (CIMS) oraz Środkowo-Wschodnio-Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Misjami (CEEAMS). Węgierscy Gospodarze, profesorowie, duchowni i studenci skupieni wokół prof. Anny Marie Kool z uniwersytetu im. Gaspara Karoliego w Budapeszcie, podjęli wysiłek ugoszczenia uczestników konferencji oraz zapewnienia odpowiednich warunków. W zgodnej opinii gości, praca ta zakończyła się sukcesem. Pewne reminiscencje, w tym część przedłożonych wystąpień, można znaleźć na internetowej stronie http://www.iams2008.com/. 
Polskie środowisko misjologiczne reprezentowały cztery osoby. Wrocławscy pastorzy Kościoła Chrześcijan Baptystów (Daniel Trusiewicz i dr Wojciech Kowalewski) oraz dwóch członków SMP – ks. dr Marek Rostkowski OMI oraz ks. dr Grzegorz Wita. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne tego typu spotkania zainteresują większe grono polskich misjologów, których osiągnięcia warte są poznania przez inne środowiska.
We wtorek (19.08.) gospodarze zaproponowali uczestnikom konferencji osiem tematycznych, całodziennych wycieczek, umożliwiających poznanie dawnej i obecnej sytuacji Kościoła i jego misji na Węgrzech. Program wyjazdów obejmował działalność ewangelizacyjną w środowisku miejskim, w społeczności Romów na Węgrzech i Słowacji, sytuację Kościołów pod reżimem komunistycznym, spotkanie z diasporą żydowską oraz zapoznanie się z ośrodkami naukowej dokumentacji historii misji. Wyjazdowe warsztaty były cenną okazją do doświadczenia i poznania kontekstu społeczno-kulturowego chrześcijaństwa w Europie środkowo-wschodniej, co było szczególnie inspirującym i ważnym przeżyciem dla uczestników spoza starego kontynentu.
Poza całą paletą referatów, wykładów i dyskusji, w programie konferencji zalazły się też atrakcje kulturalne. Na rozpoczęcie zgromadzenia można było podziwiać węgierskie stroje i tańce ludowe, w kolejnym dniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wieczorny rejs statkiem wycieczkowym po Balatonie. Na zakończenie kongresu miała miejsce uroczysta kolacja na brzegu największego jeziora środkowoeuropejskiego. Nierzadko owe kuluarowe spotkania stawały się sposobnością do nawiązania kontaktów, zapoznania autorów znaczących publikacji naukowych czy też postawienia nurtującego pytania czołowym misjologom i okazją do podjęcia dyskusji.
Zgodnie z założeniami IAMS kolejne Zebranie Ogólne odbędzie się w roku 2012. Najprawdopodobniej w Toronto. Sporo uwagi poświęcono także przygotowaniom do świętowania stulecia światowej konferencji misjologicznej w Edynburgu z 1910 r. Jubileuszowe spotkanie planowane jest w terminie od 2 do 6 czerwca 2010 r. w Edynburgu. Więcej informacji na stronie www.edinburgh2010.org. Na przyszły rok zaplanowano spotkanie misjologów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, członków CEEAMS (i nie tylko!) w Kiszyniowie w Mołdowie. Spotkanie odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2009 r. Komitet organizacyjny konferencji (do prac którego włączony został ks. dr Grzegorz Wita) oczekuje na propozycje tematów wartych poruszenia. Natomiast europejskie spotkanie IAMS zaplanowane zostało w terminie 18-21 sierpnia 2010 r. w Jassy (Rumunia).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kontakt:

ul. Jordana 18
40-043 Katowice

tel/fax: +48 (32) 356 90 52 wew. 157

e-mail:
misjologia@katowice.opoka.org.pl

numer KRS:
0000315296

numer REGON:
241047294

numer NIP:
954-265-4257

numer konta bankowego:
Raiffeisen Bank
18 1750 1035 0000 0000 2110 7379