Kontakt:

ul. Jordana 18
40-043 Katowice

tel/fax: +48 (32) 356 90 52 wew. 157

e-mail:
misjologia@katowice.opoka.org.pl

numer KRS:
0000315296

numer REGON:
241047294

numer NIP:
954-265-4257

numer konta bankowego:
Raiffeisen Bank
18 1750 1035 0000 0000 2110 7379