Radość bowiem to także sprawiedliwość, prawda i szacunek dla wszystkich. Uczestnicy obrad zwrócili się także z apelem, szczególnie do rządzących, aby bardziej zaangażowali się w promowanie kultury życia i dobra wspólnego, prawdy i pokoju.

Szczególną bliskość wyrażono z narodem wenezuelskim, nikaraguańskim, haitańskim i honduraskim, gdzie wiele rodzin opłakuje śmierć swoich bliskich po różnego rodzaju zamieszkach. Zwrócono także uwagę na sytuację wielu uchodźców i migrantów, którzy w poszukiwaniu godnego życia zdecydowali się opuścić swój kraj i niejednokrotnie spotykają się z niezrozumieniem i niesprawiedliwością, jak chociażby na granicy Meksyku i Stanów Zjednoczonych.

Kongres misyjny odbywa się w Santa Cruz de la Sierra. Jego temat nawiązuje do adhortacji „Evangelii gaudium” i brzmi: „Radość Ewangelii sercem prorockiej misji, źródłem pojednania i wspólnoty”. W wydarzeniu bierze udział 2,5 tys. osób. Większość z nich pod swój dach przyjęły boliwijskie rodziny.

Ogólnoamerykańskie kongresy misyjne są owocem Synodu Biskupów dla Ameryki, który odbył się przed Wielkim Jubileuszem Roku 2000. To wtedy Kościół w Ameryce Północnej postanowił przyłączyć się do organizowanych od 1977 r. Kongresów Misyjnych Ameryki Łacińskiej.