Celem szkolenia było przygotowanie liderów różnych grup działających w parafiach oraz animatorów grup misyjnych by przypominali w swoich środowiskach, że każdy ochrzczony jest odpowiedzialny za dzieło misyjne Kościoła - powiedział sekretarz Papieskiego Dział Świętego Piotra Apostoła i Dzieła Rozkrzewiania Wiary ks. Maciej Będziński. Wyraził jednocześnie nadzieję, że uczestnicy SAM-u będą swoistym motorem ukazującym i promującym różne inicjatywy PDM.

Uczestnicy zjazdu zapoznali się także z sytuacją chrześcijan prześladowanych. Wysłuchali świadectwa ks. Przemysława Szewczyka ze Stowarzyszenia „Dom Wschodni”. Dowiedzieli się też o inicjatywach Żywy Różaniec dla Misji oraz Bukiet Misyjny.

Poruszono również temat Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego. Jest to przygotowana przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary propozycja formacji misyjnej skierowana do młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich. - Chcemy wypełnić lukę jak powstała między dziecięcymi ogniskami misyjnymi, a studenckimi kołami misjologicznymi czy misyjnymi, bądź wolontariatami misyjnymi działającymi m.in. przy salezjanach, pallotynach, czy salwatorianach - powiedział ks. Maciej Będziński. Podkreślił, że zgodnie z założeniami Młodzieżowy Wolontariat Misyjnego ma działać w parafiach. - Chcemy by młodzi ludzie mieli szansę przełożyć na konkret życia wiedzę i umiejętności które zdobywają w szkole i na katechezie – dodał.

Uczestnicy SAM-u mieli również warsztaty z social meda, w czasie których dowiedzieli się jak można skutecznie wykorzystać współczesne media, takie jak Facebook czy strony internetowe w animacji misyjnej.

Poznali także działalność wszystkich agend Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

W zjeździe wzięły udział 49 osoby z 15 diecezji - w tym większość to ludzie świecy począwszy od młodzieży aż po ludzi starszych na emeryturze. Poza siostrami zakonnymi i zakonnikami byli również klerycy, a nawet kapłani.