przesyłam wszystkim serdeczne pozdrowienia oraz przypomnienie o naszym corocznym spotkaniu.  W tym roku spotkamy się w Białymstoku w dniach 1-3 października. Rozpoczniemy kolacją powitalną o 18.00 w poniedziałek (1 października). We wtorek odbędzie się sympozjum misjologiczne "Misje i misjologia 100 lat po Maximum illud", zaś w godzinach popołudniowych przewidziane jest Walne Zebranie SMP. W najbliższym czasie prześlę dokładny plan spotkania oraz sympozjum. Proszę o zgłoszenie tematów, które moglibyśmy podjąć na tym spotkaniu.

Noclegi są przewidziane w Seminarium Duchownym oraz w pobliskim Domu Rekolekcyjnym. W związku ze sprawami organizacyjnymi (głównie noclegowymi), chciałbym prosić o potwierdzenie uczestnictwa w tegorocznym spotkaniu w najbliższych dniach. 

Polecam tegoroczne spotkanie naszej wspólnej modlitwie,

Z Bogiem

o. Tomasz Szyszka 

Program sympozjum

1. Słowo wprowadzające

            Jego Ekscelencja ks. abp dr Tadeusz Wojda, metropolita białostocki,

            podsekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w latach 2012-2017

2. Prasa misyjna jako element stymulujący misyjne zaangażowanie

            ks. dr Marcin Wrzos, Poznań,

            redaktor naczelny „Misyjnych Dróg” oraz portalu misyjne.pl

3. Rola i znaczenie kleryckich kół misyjnych

            ks. dr hab. Franciszek Jabłoński, Gniezno,

            wiceprezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich, redaktor „Studiów Misjologicznych”

4. Stulecie listu apostolskiego „Maximum illud”

            ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. UKSW, Warszawa,

            prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich

5. Misyjne aspekty nauczania papieża Franciszka

            ks. dr hab. Tomasz Szyszka, UKSW, Warszawa,

            prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich

 

Plakat wydarzenia do pobrania [PDF]