Kardynał Filoni odwiedził sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, by zawierzyć Maryi sprawy Kościoła, za które jest odpowiedzialny. Jest bowiem głęboko przekonany o Jej obecności w tym miejscu. „Mój pobyt tutaj ma pewną wizję. Będąc odpowiedzialnym za misje na całym świecie, stawiam sobie pytania, jak Maryja może towarzyszyć misjonarzom i opiekować się misjami i w jaki sposób może pomagać misjom na całym świecie? A przecież Ona jest pierwszą Misjonarką. To Ona zaniosła Jezusa do Elżbiety. I tak jak kiedyś do Elżbiety, tak teraz niesie Go wszystkim innym” – powiedział kardynał.

Podkreślił również, że ewangelizacja świata, tak bardzo upragniona i popularyzowana przez papieża Franciszka, nie może się odbywać bez Maryi. Zachęcał więc, abyśmy nieustannie  zwracali się do Niej, bo Ona jest naszą Matką.

Kardynał Filoni przewodniczył Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej. „Było to przeżycie bardzo głębokie, bo wiemy, że Maryja zawsze prowadzi do Jezusa Chrystusa, jest jak gdyby bramą do Jezusa dla wszystkich” – powiedział. Przypomniał też, że „na krzyżu Pan Jezus powierzył Matkę Bożą Janowi i Jan wziął Ją do swojego domu, stąd Maryja jest Tą, która nam towarzyszy nieustannie. Jan reprezentuje ludzkość, dlatego my nieustannie powracamy do Niej, bo wiemy, że Ona jest naszą Matką i nam towarzyszy”.

„Jasna Góra jest najważniejszym punktem mojego pobytu. Potem jeszcze będą inne miejsca, które chcę zwiedzić, m.in. Kraków” – powiedział kard. Fernando Filoni.

Kongregacja Ewangelizacji Narodów stanowi narzędzie papieża i Stolicy Apostolskiej w koordynowaniu działalności na terenach misyjnych oraz współpracy na rzecz misji. Wspiera formację duchowieństwa i hierarchii kościelnej oraz zakładanie nowych instytutów misyjnych na terenach misyjnych, a także wspiera misje materialnie.