„Stefan Łysik SVD (1908–1978) etnolog, lingwista w służbie Słowa Bożego” – to temat sympozjum misjologicznego, które odbyło się w Boruszowicach, jego rodzinnej miejscowości, 13 października 2018 r. Organizatorem sympozjum była Katedra Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z miejscową parafią. Inspiracją do zorganizowania sympozjum były dwie okoliczności: 40. rocznica śmierci o. Stefana Łysika SVD i zbiegająca się z tą datą 40. rocznica święceń kapłańskich ks. prof. Jana Górskiego. We wspomnieniach ks. Górskiego pojawił się list gratulacyjny, jaki wówczas otrzymał od schorowanego już o. Łysika, który nie mógł uczestniczyć we Mszy św. prymicyjnej.  

Sympozjum było poświęcone postaci ks. Stefana Łysika SVD: jego pracy i zainteresowaniom naukowym. Rozpoczęła je Msza św. w miejscowym kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. prof. Jana Kopca, natomiast wiedza o postaci zasłużonego werbisty przekazywana była w Wilii Hanusek. Uczestników przywitali organizatorzy sympozjum: ks. prof. dr hab. Jan Górski, kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej WT UŚ w Katowicach, ks. dr hab. Jacek Kempa, prodziekan WTL, UŚ w Katowicach oraz ks. mgr Konrad Lempa, proboszcz parafii i współorganizator wydarzenia. Zaproszeni księża profesorowie z różnych ośrodków uniwersyteckich i seminariów duchownych wygłosili referaty. Poszczególnym sesjom naukowym przewodniczyli ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor z UŚ w Katowicach, ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD z UKSW w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich i ks. dr hab. Franciszek Jabłoński z UAM w Poznaniu/WSD w Gnieźnie. Podsumowanie każdej sesji było się dla słuchaczy inspiracją do dalszego zgłębiania tematyki prezentowanych wykładów. Na sympozjum gościł pochodzący z Boruszowic ks. prof. dr hab. Jan Kochel z Uniwersytetu Opolskiego, księża z różnych parafii, doktorzy, doktoranci i studenci. 

Uczestnicy sympozjum zostali wprowadzeni w świat zainteresowań badawczych o. Stefana Łysika SVD, jego pracy, pasji i szerokiej działalności duszpasterskiej (ks. dr Adam Michałek SVD, UWM Olsztyn/WSD Pieniężno). Mieli także okazję do zapoznania się z historią kształcenia teologicznego osób duchownych w ciągu wieków (ks. prof. bp Jan Kopiec, UO), historią powstania i działalności Instytutu „Anthropos” w Sankt Gabriel (Austria), w którym zdobywał wiedzę o. Łysik i gdzie narodziły się jego zainteresowania etnologią i lingwistyką (ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik SVD, UWM Olsztyn/WSD Pieniężno). Wykład prezentujący pracę naukową i badania nad rozwojem przemysłu w bliskiej okolicy, dolinie rzek Małej Panwi i Stoły (ks. dr hab. Henryk Olszar, UŚ Katowice), dostarczył ciekawej wiedzy o historii regionu śląskiego. Zajmująca myśli i budząca zaciekawienie była tematyka wykładu (przygotowanego przez ks. prof. dr hab. Jarosława Różańskiego OMI, UKSW Warszawa, a prezentowanego przez ks. dr hab. Tomasza Szyszkę SVD, UKSW Warszawa) na temat trudności i decyzji o wyborze kluczy, jakie stają przed tłumaczami Pisma Świętego. Na zakończenie konferencji wygłoszony został wykład (ks. prof. dr hab. Jan Górski) ujmujący w sposób syntetyczny znaczenie nauk pomocniczych dla misjologii, która korzystając z doświadczeń i metod różnych dziedzin wiedzy, przyczynia się do ożywienia skuteczności pracy misyjnej Kościoła. Stanowiło to także podsumowanie tematyki zaprezentowanej w czasie całej konferencji.

(Magdalena Czierpka)