Wśród uczestników poniedziałkowej gali będą m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński, arcybiskupi i biskupi – członkowie Komisji, a także misjonarze i misjonarki.

W czasie uroczystości po raz pierwszy wręczone zostaną medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, przyznawane osobom i instytucjom zasłużonym dla misji. Wyróżnienie przyznawane jest w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym; za pomoc modlitewną i duchową misjom; za pomoc materialną i finansową misjom oraz za informację medialną. W każdej z tych kategorii nagroda zostanie wręczona trzem osobom bądź instytucjom.

Ustanowienie nowej nagrody przez przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji bp. Jerzego Mazura spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem. Zgłoszono aż 108 kandydatów, a dokonało tego 51 podmiotów. Kapituła medalu wybrała 12 laureatów, których nazwiska poznany na uroczystej gali 13 listopada na Zamku Królewskim. W sumie wyróżnienie otrzyma 15 osób i instytucji najbardziej zasłużonych dla misji.Włada biegle językami: angielskim, francuskim, a także mówi w języku malgaskim.

Wieczorem na Jasnej Górze bp. Jerzy Mazur poprowadzi rozważania Apelu Jasnogórskiego i odbędzie się czuwanie nocne z racji jubileuszu.

Komisję Misyjną KEP powołano w do życia w 1967 roku, realizując wskazania Soboru Watykańskiego II zawarte w „Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła” (Ad gentes). Zadaniem Komisji jest integrowanie środowisk misyjnych w Polsce, wspieranie materialnie i duchowe misjonarek i misjonarzy oraz koordynowanie animacji, formacji i współpracy misyjnej w Polsce.

W roku 2000 decyzją Episkopatu Polski utworzono Krajowy Fundusz Misyjny, a w lipcu tego samego roku przy Komisji zaczęła działać MIVA Polska, organizacja pomagająca misjonarzom w zakupie środków transportu. W 2006 r. powołano kolejną agendę Komisji – Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, której podstawowym zadaniem jest wspieranie projektów realizowanych przez misjonarzy w krajach misyjnych.

W 2013 r., aby usprawnić planowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy i animacji misyjnej, bp Jerzy Mazur reaktywował działalność powołanej w 2005 r. Krajowej Rady Misyjnej.

Bp Jerzy Mazur SVD sprawuje funkcje przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji od października 2011 roku. Sekretarzem Komisji jest o. dr Kazimierz Szymczycha SVD.