Poniedziałek, 13 XI 2017 r.

10.00 - Otwarcie konferencji - ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW w Warszawie

Słowo wstępne - Jego Eminencja kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski

Sesja I (z wykładem wiodącym)

10.20 - Słowo wstępne o Katolickiej Federacji Biblijnej z prezentacją Prelegentów - o. Jan J. Stefanów SVD (Sekretarz Generalny Katolickiej Federacji Biblijnej)

10.30 - Holy Scripture in the life and the mission of the Church - Cardinal Luis Antonio Tagle (Manila, Filipiny)

11.15 - Dyskusja i przerwa

Sesja II

11.45 - The Bible in European Culture - ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (Instytut Nauk Biblijnych, WT UKSW)

12.15 - "In the presence of my sisters and brothers" ... Lectio DIvina and the Transformation of Theological Education - Fr. prof. Seamus O'Connell (Professor of Sacred Scripture, Director of Postgraduate Studies, Faculty of Theology, St. Patrick's College, Maynooth, Irlandia)

12.45 - "Biblica animatio totius actionis pastoralis": Origins, Development and Challenges of a Truly CBF Vision of Biblical Pastoral Ministry - Prof. Thomas P. Osborne (Luxembourg School of Religion and Society)

13.15 - Dyskusja oraz przerwa (obiad)

Sesja III

14.30 - Pastoral Biblical ministry in the pluralistic context of India - Fr. Sagaya John (Director of National Biblical Catechetical and Liturgical Centre, Bangalore, Indie)

15.00 - La Bible et la culture du "martyre" au Proche-Orient. Lecture theologique de 2 Maccabees 6-7 - Sr. dr Yara Matta (Institute Catholique de Paris, Francja-Liban)

15.30 - Translations of the Bible in the missionary evangelization - O. dr hab. Wojciech Kluj OMI (Katedra Misjologii WT UKSW, President of the International Association of Catholic Missiologists)

16.00 - Hiob w polskiej literaturze o Holokauście - Dr hab. Jakub Sławik (ChAT, Warszawa)

16.30 - Dyskusja oraz zakończenie pierwszego dnia konferencji

Wtorek, 14 XI 2017 r.

Sesja IV

10.00 - A opcao da Igreja no Brasil e na America Latina / Caribe pela Animacao Biblica da Pastoral - arcebispo Jacinto Bermann (Pelotas, Brazylia)

10.30 - Lectio Divina: the Heart of the Biblical Pastoral Ministry - Bishop David Walker (Broken Bay, Australia)

11.00 - Biblical Pastoral Ministry in Africa and Madagascar - Bishop Mathieu Madega Lebouakehan (Port-Gentil, Gabon)

11.30 - Dyskusja oraz przerwa

Sesja V

12.00 - The Bible in French Canada. Offering Meaning in the 21st Century - Prof. Francis Daoust (Directeur de la Societe Catholique de la Bible, Kanada)

12.30 - The Bible as "Guide" to the Holy Land. Reading Holy Scripture in the Context of Pilgrimages - Dr hab. Barbara Strzałowska (Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW)

13.00 - Biblical apostolate of lay people. Experiences and hopes - O. dr hab. Waldemar Linke CP (Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW)

13.30 - Dyskusja oraz przerwa (obiad)

Sesja VI

14.30 - Wkład polskich misjonarzy w tłumaczenie tekstów biblinych na języki afrykańskie - O. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (Katedra Misjologii WT UKSW)

15.00 - Wątki biblijne w nauczaniu katechetycznym i homiletycznym okesu kolonialnego w Nowym Świecie - O. dr hab. Tomasz Szyszka SVD (Katedra Misjologii WT UKSW)

15.30 - Kontekst kulturowy Ewangelii według Mafa - ks. mgr Kamil Leszczyński SDS (doktorant, Katedra Misjologii WT UKSW)

16.00 Dyskusja oraz zakończenie konferencji

 

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa misyjna "Życie Jezusa według kameruńskich Mafa" oraz prezentacja Biblii w językach świata.