Aktualności

Wszystkie aktualności

Ogłoszenia

5 czerwca

Warszawskie Spotkanie Misjologiczne

Katedra Misjologii UKSW oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich serdecznie zapraszają na XLVII Warszawskie Spotkanie Misjologiczne, które odbędzie się:

  • w środę 5 czerwca 2024 r. o godz. 20:00 – na platformie ZOOM

Transmisja spotkania dostępna będzie na kanale portalu misyjne.pl w serwisie YouTube.

Warszawskie Spotkania Misjologiczne są kontynuacją spotkań naukowych, które odbywały się w Sekcji Misjologii UKSW w latach 2005-2008.

Niapominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą ...

2 Kor 6,1-10

Zaproszenie

Zostań jednym z nas

Stowarzyszenie Misjologów Polskich składa się z członków zwyczajnych, korespondentów i honorowych. Zapraszamy Cie do włączenia się w nasze działania jeśli podejmujesz naukową refleksję dotycząca misji i działalności misyjnej nie tylko w obszarach misjologii, ale także innych dziedzin teologicznych, ale nie tylko np. afrykanistyki, czy medycyny tropikalnej.

Naszym celem jest: refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła (w różnych aspektach, nie tylko teologicznych), promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów, a także troska o dydaktykę misjologii.

Stowarzyszenie Misjologów Polskich
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
03 -729 Warszawa  
e-mail: sekretariat@misjologia.pl

Swój akces do Stowarzyszenia, prosimy, aby kierować na adres: Kwestionariusz osobowy SMP
Zgłoszenie do SMP  

Misja nie jest prozelityzmem lub zwykłą strategią; misja należy do «gramatyki» wiary, jest czymś niezbywalnym dla osoby  słuchającej głosu Ducha, który szepcze «chodź» i «idź». Ten, kto naśladuje Chrystusa, musi stać się misjonarzem, i wie, że Jezus «kroczy z nim, rozmawia z nim, oddycha z nim (…). Dostrzega Jezusa żywego towarzyszącego mu pośród całego zaangażowania misyjnego» (Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2020).

Papież Franciszek