Warszawskie Spotkania Misjologiczne

Warszawskie Spotkania Misjologiczne, odbywają się, z kilkuletnią przerwą, od prawie dwudziestu lat. Od kwietnia 2021 r., przyjęły formę spotkań on-line. Ich zapis znajduje się poniżej:

2 czerwca 2021 r., dr Ewelina Marta Mączka, „Święci chrześcijańscy w kulcie vodou na Haiti”

5 maja 2021 r., prof. Jacek Pawlik SVD, „Ku nowej kulturze”

8 kwietnia 2021 r., prof. Jarosław Różański OMI, „Misjologia na ATK/UKSW, wczoraj i dziś”