Zarząd

Prezes:
o. prof. UKSW Wojciech Kluj OMI (UKSW/Warszawa)

Wiceprezes:
dr hab. Aneta Rayzacher-Majewska (UKSW/Warszawa)

Sekretarz/Skarbnik:
o. dr Adam Michałek SVD (UMW Olsztyn/Pieniężno)

Członek zarządu:
ks. dr Mariusz Pasterniak (Sosnowiec)

Członek zarządu:
o. dr hab. Marcin Wrzos OMI (Instytut Mazenodianum/Poznań)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: o. prof. Jarosław Różański OMI (UKSW/Warszawa)
Członkowie: dr Ewelina Mączka (UMW/Olsztyn), s. Anna Miśkowiec FMM (Warszawa)

Inne funkcje misjologów:
· ks. dr hab. Franciszek Jabłoński – kierownik Sekcji Misjologicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego (Kraków)
· ks. prof. Jan Górski – prezes senior SMP (UŚ Katowice)
· o. prof. UKSW Tomasz Szyszka SVD – prezes senior SMP (UKSW Warszawa)