Zarząd

Prezes:
o. prof. UKSW Tomasz Szyszka SVD (Warszawa)

Wiceprezes:
ks. kan. dr hab. Franciszek Jabłoński (UAM Poznań/Gniezno)

Sekretarz:
o. dr Adam Michałek SVD (UMW Olsztyn/Pieniężno)

Zastępca sekretarza:
dr Barbara Łysik (Katowice)

Członek zarządu:
o. dr hab. Marcin Wrzos OMI (Poznań)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: o. prof. Jarosław Różański OMI (UKSW)
Członkowie: ks. bp dr Jan Piotrowski (Kielce), ks. dr Tomasz Atłas (Rzym)

Inne funkcje misjologów:
· o. prof. UKSW Wojciech Kluj OMI – prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich (IACM Rzym)
· ks. dr hab. Franciszek Jabłoński – kierownik Sekcji Misjologicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego (Kraków)
· ks. prof. Jan Górski – prezes senior SMP (UŚ Katowice)