Sympozjum misjologiczne: Kościół w Amazonii czasu synodalnego

„Kościół w Amazonii okresu synodalnego” – to temat ogólnopolskiego sympozjum misjologicznego, które odbyło się 18 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zorganizowali je: Katedra Misjologii UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II, Stowarzyszenie Misjologów Polskich oraz Internacional Association of Catholic Missiologists-Europe, we współpracy z portalem misyjne.pl.

Obrady otworzył ks. dr hab. Tomasz Wielebski, profesor UKSW, dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych. O przeszłości i przyszłości Kościoła w Amazonii mówił ks. dr hab. Tomasz Szyszka, profesor UKSW. Sytuację polityczno-społeczną we współczesnej Amazonii omówiła dr Alicja Fijałkowska-Myszyńska z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Tematy dotyczące różnych aspektów ogłoszonej w 2020 r. adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Querida Amazonia” poruszali: ks. dr hab. Zdzisław Struzik, profesor UKSW, ks. dr hab. Piotr Piasecki, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Jan Górski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dr Karl-Heinz Arenz SVD z Santarém w Brazylii przedstawił kościelne instytuty badawczo-naukowe w Amazonii.

Ks. mgr Grzegorz Paderewski z Brazylii opowiadał o roli laikatu w duszpasterstwie miejskim, na przykładzie Manaus. Bożena Stencel FMM z Brazylia swoje wystąpienie poświęciła różnym aspektom tradycji synodalnej w Amazonii. Ks. Radosław Zawadzki z UKSW mówił o tworzeniu i rozbudowie parafialnych struktur duszpastersko-ewangelizacyjnych, na przykładzie parafii w peruwiańskim Iquitos, a Barbara Furgał FMM z Brazylii o znaczeniu kursów formacyjnych dla wzrostu Kościoła lokalnego w Amazonii. Marzena Drzewińska z UKSW mówiła o architekturze i sztuce sakralnej w Amazonii. Ks. dr Bogusław Kieżel swój referat poświęcił polskim fideidonistom w brazylijskiej Amazonii w latach 1965-2020. „Posługa polskich fideidonistów w hiszpańskojęzycznej Amazonii” – to temat wystąpienia ks. dr Grzegorza Adamiaka. Ks. mgr Mariusz Zakrzewski z UKSW powiedział o zaangażowaniu ewangelizacyjnym pallotynów w Amazonii, a tematem wystąpienia Agnieszki Klimek z UKSW była prelekcja zatytułowana „Amazonia zamknięta w kadrze filmowym”.

fot. Tomasz Szyszka SVD

Komitet organizacyjny sympozjum tworzyli: ks. dr hab. Tomasz Szyszka, profesor UKSW, ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, ks. dr hab. Wojciech Kluj, profesor UKSW, Agnieszka Klimek, Aneta Tunderska i ks. Radosław Zawadzki. Komitet naukowy sympozjum stanowili z kolei: ks. dr hab. Zdzisław Struzik, profesor UKSW; ks. prof. dr hab. Jan Górski, ks. dr hab. Marcin Wrzos i ks. dr Mariusz Boguszewski. Sympozjum odbyło się w formule hybrydowej. Jego przebieg można było śledzić za pośrednictwem platformy Zoom oraz portalu misyjne.pl.

fot. Tomasz Szyszka SVD

W najbliższym czasie odbędą się kolejne sympozja: 25 listopada pt. „Rodzina w Afryce, wczoraj i dziś”, a 16 grudnia pt. „Synodalność w Kościele Powszechnym”, podczas której wypowiedzą się polscy biskupi i misjonarze z Oceanii, Afryki i Ameryk.

fot. Tomasz Szyszka SVD

Relacja z wydarzenia i galeria zdjęć dostępne poniżej.

Część 1.

Część 2.

Część 3.

Część 4.

fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD
fot. Tomasz Szyszka SVD