Konferencja Misjologiczna „400 lat Congregatio de Propaganda Fide”. Spotkanie Stowarzyszenia Misjologów Polskich (6-7 lutego 2022)

W dniach 6-7 lutego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Misjologiczna „400 lat Congregatio de Propaganda Fide”. W tym samym czasie odbędzie się także spotkanie Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Szczegóły w informacjach poniżej.

Miejsce: Centrum Misji Afrykańskich, Ośrodek Rekolekcyjno-Konferencyjny, Borzęcin Duży, ul. Warszawska 826, 05-083 Zaborów, tel. 22 35 04 735

Niedziela, 6 lutego
Zjazd uczestników Stowarzyszenia Misjologów Polskich
19.00 Kolacja
Integracja

Poniedziałek, 7 lutego

Dla członków SMP
8.00 Śniadanie
8.45 Walne Zebranie SMP z wyborami zarządu

10.30 Otwarcie Rady Krajowej PDM
10.45 Otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Misjologicznej „400 lat Congregatio de Propaganda Fide” (szczegółowy plan w załączniku)
18.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. Jana Piotrowskiego, przewodniczącego KEP ds. Misji
19.00 Kolacja