Misjolog nowym przewodniczącym Episkopatu Polski

abp Tadeusz Wojda

Arcybiskup Tadeusz Wojda, został 14 marca, wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podczas warszawskiego zebrania episkopatu. 67-letni hierarcha jest pallotynem, misjologiem, wieloletnim pracownikiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Zdaniem abp Wojdy jednym z głównych priorytetów duszpasterskich Kościoła w Polsce powinna być pogłębiona tożsamość ludzi świeckich, jak również troska o nieustanną formację kapłanów. Po wyborze powiedział: – „Najważniejsze jest być autentycznym. Jeśli nie żyjemy tym, co sami głosimy, to pojawia się problem. Będziemy pracowali nad tym, by podejmować najważniejsze wyzwania. Będziemy rozważać, jak je najlepiej przezwyciężyć”.

Misje dzisiaj

Nowy przewodniczący episkopatu, pisał niedawno do „Misyjnych Dróg” o współczesnym rozumieniu misji: – „Jesteśmy przyzwyczajeni do rozumienia misji ad gentes, jako tych, które dzieją się wśród narodów, na terytoriach, gdzie nie słyszano o Chrystusie. Zapominamy często o tym, że to też głoszenie Ewangelii grupom ludzi, społecznościom, które nie słyszały o Chrystusie. Stąd misje mogą misje dziać się w nowych przestrzeniach, areopagach np. w europejskich dzielnicach miast, gdzie chrześcijan jest zaledwie kilka procent, wśród uchodźców i imigrantów, wśród nowych ruchów społecznych, w internecie, który Benedykt XVI nazwał „cyfrowym kontynentem, który powinien być ewangelizowany, ale też ewangelizuje (24 stycznia 2009 r.)”. Warto przypatrywać się nowym, XXI-wiecznym, misyjnym, najważniejszym, przestrzeniom, czy – jak także nazywają je ostatni trzej papieże (Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek) – areopagom misyjnym” – wskazując, że cały Kościół jest misyjny.

Z kielecczyzny

Tadeusz Wojda SAC urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie. Młodszy jego brat jest księdzem, tak jak on w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), zaś starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich. W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra. W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie. Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach. W maju 1984 r. został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r. Obronił pracę doktorską nt. „Nurty teologii misji z Münster i Louvain”. Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym, w Katedrze Misjologii, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 roku. Od 2 stycznia 1990 roku rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 12 kwietnia 2017 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Święcenia biskupie przyjął 10 czerwca 2017 roku. Cztery lata później papież Franciszek mianował abp Wojdę metropolitą gdańskim.

Marcin Wrzos OMI