XXIX Warszawskie Spotkanie Misjologiczne: Franciszkanki Misjonarki Maryi
a Kongregacja Rozkrzewienia Wiary

Posted

„Franciszkanki Misjonarki Maryi a Kongregacja Rozkrzewienia Wiary. Ważne rocznice” to temat XXIX Warszawskiego Spotkania Misjologicznego, które odbędzie się 1 czerwca o godzinie 20.00 w formie online na kanale YouTube misyjne.pl. Oblacki portal jest partnerem medialnym wirtualnych spotkań. Prelegentem środowego spotkania będzie siostra dr Anna Miśkowiec fmm. Po wykładzie odbędzie się dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania. Całość […]

XXVIII Warszawskie Spotkanie Misjologiczne: 100 lat działalności Domu Misyjnego Świętego Wojciecha w Pieniężnie

Posted

„100 lat działalności Domu Misyjnego Świętego Wojciecha w Pieniężnie” to temat XXVIII Warszawskiego Spotkania Misjologicznego, które odbędzie się 4 maja o godzinie 20.00 w formie online na kanale YouTube misyjne.pl. Oblacki portal jest partnerem medialnym wirtualnych spotkań. Prelegentem środowego spotkania będzie ks. dr Adam Michałek SVD redaktor naczelny czasopisma naukowego „Nurt SVD”. Po wykładzie odbędzie […]

XXVII Warszawskie Spotkanie Misjologiczne: między katechetą a katechistą

Posted

„Między katechetą a katechistą – od „Catechesi tradendae” do „Antiquum ministerium” – to temat XXVII Warszawskiego Spotkania Misjologicznego, które odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 20.00 w formie online na kanale YouTube misyjne.pl. Oblacki portal jest partnerem medialnym wirtualnych spotkań. Prelegentem środowego spotkania będzie Aneta Rayzacher-Majewska, doktor katechetyki, wykładowca na Wydziale Teologicznym UKSW. Po wykładzie […]