Stowarzyszenie Misjologów Polskich

ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112 03 -729 Warszawa

e-mail: sekretariat@misjologia.pl

tel: +48 22 679 67 28 tel: +48 22 679 32 35

Kontakt

image
Stowarzyszenie Misjologów Polskich
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112 03 -729 Warszawa
tel: +48 22 679 67 28 tel: +48 22 679 32 35
e-mail: sekretariat@misjologia.pl
Numer konta: 18 1750 1035 0000 0000 2110 7379