Stowarzyszenie Misjologów Polskich

ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112 03 -729 Warszawa

e-mail: sekretariat@misjologia.pl

tel: +48 22 679 67 28 tel: +48 22 679 32 35

image Czytania na dziś
2 Kor 6,1-10

Niapominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą ...

26

kwi

Warszawskie Spotkania Misjologiczne

OGŁOSZENIA

Katedra Misjologii UKSW oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich serdecznie zapraszają na panele z cyklu "Warszawskich Spotkań Misjologniczych", które odbędą się:

  • 7 kwietnia 2021 (środa) godz. 20:00 - "CO TO JEST MISJOLOGIA? SPOTKANIE Z PROF. DR HAB. JAROSŁAWEM RÓŻAŃSKIM OMI" na platformie ZOOM;
  • 3 maja 2021 (środa) godz. 20:00 - "KU NOWEJ KULTURZE SPOTKANIE Z PROF. DR HAB. JACKIEM PAWLIKIEM SVD" na platformie ZOOM;
  • 2 czerwca 2021 (środa) godz. 20:00 - " ŚWIĘCI CHRZEŚCIJAŃSCY W KULCIE VODOU NA HAITI SPOTKANIE Z DR HAB. EWĄ MARTĄ MĄCZKA" na platformie ZOOM.

Transmisje spotkań dostępne będą także na kanale portalu misyjne.pl w serwisie YouTube.

Warszawskie Spotkania Misjologiczne są kontynuacją spotkań naukowych, które odbywały się w Sekcji Misjologii UKSW w latach 2005-2008

Zostań jednym z nas

Stowarzyszenie Misjologów Polskich składa się z członków zwyczajnych, korespondentów i honorowych. Zapraszamy Cie do włączenia się w nasze działania jeśli podejmujesz naukową refleksję dotycząca misji i działalności misyjnej nie tylko w obszarach misjologii, ale także innych dziedzin teologicznych, ale nie tylko np. afrykanistyki, czy medycyny tropikalnej. Naszym celem jest: refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła (w różnych aspektach, nie tylko teologicznych), promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów, a także troska o dydaktykę misjologii.

Więcej
Autor cytatu

Zdajmy się posłusznie na prowadzenie Ducha Świętego, byśmy nie pomylili drogi i nie zamykali naszych serc

Papież Franciszek

STOWARZYSZENIE

Członkowie

Zarząd

Statut

KONTAKT

Stowarzyszenie Misjologów Polskich

ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
03 -729 Warszawa

tel: +48 22 679 67 28 tel: +48 22 679 32 35

e-mail: sekretariat@misjologia.pl

Numer konta: 18 1750 1035 0000 0000 2110 7379