Walne Zebranie SMP
Napisał: Grzegorz Wita   
19.07.2016.
Walne Zebranie SMP odbędzie się w Gnieźnie, w terminie od 11 do 13 września 2016 r.
Uprzejmie prosimy Członków Stowarzyszenia o zarezerwowanie sobie tego terminu na spotkanie oraz o potwierdzanie swej obecności.

Więcej szczegółów wkrótce.
 
Zaproszenie na konferencję misjologiczną
Napisał: Grzegorz Wita   
30.11.2015.
Stowarzyszenie Misjologów Polskich wraz z Katedrą Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu WTL UŚ oraz Dziełem Misyjnym Archidiecezji Katowickiej zaprasza na konferencję misjologiczną, która odbędzie się 3 grudnia 2015 r. od godz. 9.00 w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy ul. Jordana 18.

Inspiracją jest 50 rocznica ogłoszenia soborowego dekretu o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes oraz 90 lat misyjnego zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego. Konferencji towarzyszyć będzie promocja książki poruszającej prezentowane tematy oraz wystawa eksponująca archiwalne dokumenty związane z misyjną aktywnością diecezji.
 
Plakat z zaproszeniem
 
Zaproszenie na Walne Zebranie i konferencję SMP
Napisał: Grzegorz Wita   
28.08.2015.
 
Tegoroczne Walne Zebranie SMP odbędzie się w Kielcach w dniach od 6 do 8 września. Miejscem spotkań będzie Wyższe Seminarium Duchowne przy ul. Jana Pawła II 7.
 
Program Walnego Zebrania Stowarzyszenia Misjologów Polskich, KIELCE 6 – 8 września 2015:
 
Niedziela, 6 września 2015

18.00   Nieszpory

            kolacja

20.00   otwarcie WZ SMP - ks. prof. Jan Górski, UŚ Katowice, prezes SMP

            słowo wstępne - ks. Bp Jan Piotrowski, Biskup Kielecki

            wykład wprowadzający: Nowa wizja misji, Dr hab. Klara A. Csiszar, IWM Frankfurt

            dyskusja

Poniedziałek, 7 września 2015

7.30     Jutrznia

            śniadanie

9.00     Walne Zebranie SMP

            sprawozdania, sprawy organizacyjne, wydawnicze

9.45     przerwa na kawę

10.00   wykład Zaangażowanie misyjne Kościoła kieleckiego, Bp dr Jan Piotrowski, Kielce
 
wykład Funkcje polskiej prasy misyjnej katolickiej w okresie międzywojennym, ks. dr Andrzej Kaleta, WSD Kielce
 
wykład Udział misjologów w misyjnym zaangażowaniu Kościoła w Polsce po IV Krajowym Kongresie Misyjnym, Bp Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki, przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski

dyskusja

12.00   Msza św., przewodniczy Bp Jerzy Mazur SVD

            obiad

16.00   wyjazd do Jędrzejowa, nieszpory, pobyt w Opactwie, dalsze dyskusje, plany SMP

Wtorek, 8 września 2015

7.00     Msza św., przewodniczy Bp Jan Piotrowski, Biskup Kielecki

            śniadanie, zakończenie.
 
Zmarł ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD
Napisał: Grzegorz Wita   
28.08.2015.

24 sierpnia 2015 r. w wieku 82 lat zmarł Honorowy Członek SMP i Senior polskiej misjologii ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD. Pogrzeb odbył się w Górnej Grupie k. Grudziądza 26 sierpnia 2015 r.

Śp. ks. Władysław Kowalak SVD urodził się 15 stycznia 1933 r. w Nieczajnie k. Poznania. W latach 1946-1951 ukończył szkołę średnią w Bruczkowie i Pieniężnie, a następnie w latach 1951-1958 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 7 lipca 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1960-1965 ukończył specjalistyczne studia muzykologiczno-teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, po czym pracował jako wykładowca w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. W latach 1969-1972 był rektorem tegoż seminarium.

W 1969 r. rozpoczął pracę jako wykładowca na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie: 1969 młodszy asystent; 1971 starszy asystent; 1974 doktorat z teologii, 1976 adiunkt; 1981 doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie historii religii i docent.

30 września 1981 r. objął on kierownictwo specjalizacji misjologicznej na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie. 8 października 1991 r. ks. doc. dr hab. Władysław Kowalak otrzymał z rąk Prezydenta RP dyplom profesora nauk teologicznych.

W roku akademickim 1999/2000 Sekcja Misjologii rozpoczęła działalność w ramach Wydziału Teologicznego w nowych strukturach UKSW. Kierownikiem sekcji pozostał ks. Władysław Kowalak SVD. 30 września 2003 r. ks. prof. Władysław Kowalak SVD przeszedł na emeryturę. Oprócz przedstawionej wyżej pracy na ATK/UKSW ks. prof. Władysław Kowalak SVD koordynował także pracę Studium Misyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W latach 1999-2001 był także kierownikiem Katedry Misjologii oraz wykłady na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Od lat był też członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw i instytutów: Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (Warszawa); Missionswissenschaftliches Institut e.V. (Sankt Augustin k. Bonn) oraz Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie e. V. (Nijmegen); członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Episkopatu Polski (1996-2006). W latach 1972-1992 był redaktorem ukazującego się na łamach „Collectanea Theologica” Biuletynu Misjologiczno-Religioznawczego, redaktorem Zeszytów Misjologicznych ATK oraz działu Misjologia w Encyklopedii Katolickiej KUL.

Został Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Misjologów Polskich w 2008 roku. Jemu też został zadedykowany tom I Studiów Misjologicznych w 2008 r.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Władysław Kowalak
 
Zaproszenie na Walne Zebranie i konferencję SMP
Napisał: Grzegorz Wita   
29.07.2014.
Walne Zebranie SMP będzie miało miejsce w dniach od 7 do 9 września 2014 r. w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie prowadzonym przez diecezję tarnowską. Jest to niejako powrót do źródeł, gdyż w tym miejscu zrodziło się nasze Stowarzyszenie. Adres: Kozieniec 54, 32-860 Czchów, gmina Czchów, powiat brzeski, województwo małopolskie. Telefon kontaktowy: 48146843370. Gospodarzem jest ks. dr Krzysztof Czermak.

Program Walnego Zebrania SMP Czchów 2014:

niedziela 7 września 2014:

18.00   nieszpory

18.30   kolacja

20.00   bp dr Jan Piotrowski „Misje ad gentes w świetle Evangelii gaudium”

            dyskusja

            wieczorne inspiracje misjologiczne...

poniedziałek 8 września 2014:

7.30     jutrznia

8.00     śniadanie

9.00     Walne Zebranie SMP

11.00   wystąpienie Biskupa ordynariusza diecezji tarnowskiej dra Andrzeja Jeża

12.00   Eucharystia

13.00   obiad

15.00   wyjazd do Tarnowa do muzeum kultury romskiej, spotkanie z kulturą europejskich nomadów,

18.00   kolacja

20.00   sesja wieczorna

wtorek 9 września 2014:

7.00     msza św.

8.00     śniadanie i zakończenie spotkania
 
Konferencja misjologiczna - program
Napisał: Grzegorz Wita   
17.05.2014.
Zapraszam do uczestniczenia w konferencji misjologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Misjologów Polskich. Odbędzie się ona w dniu 22 maja (czwartek) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18 w Katowicach.

Poprzez zaprezentowane referaty, wygłoszone w większości przez Członków Stowarzyszenia, zostanie zaprezentowany kontekst, doświadczenia i podejmowane działania ewangelizacyjne Kościoła katolickiego w Ameryce Południowej, który wydał papieża Franciszka. Zrozumienie atmosfery i motywacji latynoskiej ewangelizacji jest warunkiem owocnego wsłuchania się i rozumienia papieskiego nauczania. Amerykańskim doświadczeniem dzielić się będą misjonarze pracujący na tamtejszym kontynencie oraz badacze tamtejszych zjawisk. Kolorytu spotkaniu doda folklor zaprezentowany przez grupę młodych Peruwiańczyków.

Program konferencji:

Międzynarodowa konferencja misjologiczna

pt. „Kościół na końcu świata. Latynoskie oblicze Kościoła katolickiego”

22 maja (czwartek) 2014 r., Katowice WTL UŚ

 Program:

            9.00     Folklor Peru – odsłona I (hol WTL)

            9.10     Powitanie (aula)

            9.20     I referat: Metoda widzieć-ocenić-działać. Historia, założenia i zastosowania na przykładzie doświadczenia Kościoła w Ameryce Łacińskiej, ks. dr hab. Andrzej Pietrzak SVD (KUL, Brazylia), SMP

            9.45     II referat: Misyjny charakter Kościoła Latynoamerykańskiego, ks. dr Tomasz Szyszka SVD (UKSW, Boliwia), SMP

            10.10   III referat: Religijność kraju papieża Franciszka, ks. dr Mirosław Piątkowski SVD, (Argentyna), SMP

            10.35   IV referat: Znaczenie fiesty w pobożności ludowej w Junin (Peru), mgr Magdalena Tlatlik (Marco, Peru)

            10.55   dyskusja

            11.25   folklor Peru (odsłona II – hol WTL)

            11.35   przerwa kawowa

            11.55   folklor Peru (odsłona III – hol WTL)           

            12.00   V referat: „Uczniowie-misjonarze” w świetle Aparecidy, ks. mgr lic. Adam Parszywka SDB (SWM, Brazylia), SMP

            12.25   VI referat: Liturgia w duszpasterstwie Afrobrazylijczyków, ks. dr Bogusław Kieżel (Białystok, Brazylia)

            12. 50  VII referat: Rola katechizmu Piotra z Gandawy w pierwszej ewangelizacji Ameryki, ks. prof. dr hab. Jan Górski (WTL UŚ, Katowice), SMP

            13.15   dyskusja

            14.00 możliwość obiadu

Konferencja jest organizowana przez SMP przy współpracy z Zakładem Misjologii i Teologii Ekumenicznej WTL UŚ, sekcją misjologiczną Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Dziełem Misyjnym Archidiecezji Katowickiej. Podczas konferencji będzie możliwość nabycia literatury związanej z prezentowanymi tematami.
 
Konferencja misjologiczna
Napisał: Grzegorz Wita   
20.04.2014.
Serdecznie zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji misjologicznej do Katowic w dniu 22 maja (czwartek) pt. „Kościół na krańcu świata. Latynoskie oblicze Kościoła katolickiego”, która odbędzie się w gmachu WTL UŚ w Katowicach. Początek o godz. 9.00. Szczegółowy program wkrótce. SMP jest współorganizatorem tego spotkania.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 17 z 68
Kontakt:

ul. Jordana 18
40-043 Katowice

tel/fax: +48 (32) 356 90 52 wew. 157

e-mail:
misjologia@katowice.opoka.org.pl

numer KRS:
0000315296

numer REGON:
241047294

numer NIP:
954-265-4257

numer konta bankowego:
Raiffeisen Bank
18 1750 1035 0000 0000 2110 7379