Ryszard Szmydki OMI: papież Franciszek zaprasza Kościół, aby odnowił swoją misyjną tożsamość

ryszard szmydki omi

– W odpowiedzi na naglące wyzwania współczesnego świata i poważne wyzwania wewnątrzkościelne, papież Franciszek usilnie zaprasza cały Kościół, by odnowił swoją misyjną tożsamość, rozpoczął nowy etap ewangelizacji i „wyruszył w drogę”. Kościół jest misyjny z woli Jezusa Chrystusa – podkreślał w swoim wystąpieniu na sympozjum misjologicznym o. dr Ryszard Szmydki OMI.

„Modele misyjne i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego” – to tytuł sympozjum naukowego, które odbywa się w dniach 22-24 czerwca br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sympozjum, które przeprowadzone zostanie w formule online, organizowane jest przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, katedrę Misjologii UKSW w Warszawie oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich. – Chcemy poprzez sympozjum przygotować się do V Krajowego Kongresu Misyjnego, który planujemy w przyszłym roku. Zapraszamy do udziału w nim środowiska misyjne w Polsce, zwłaszcza osoby zaangażowane w animację i formację misyjną wiernych – mówi bp Jerzy Mazur SVD, podnoszący Komisji Misyjnej i organizator sympozjum online.

Podsekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów zaznaczał, że najważniejszym celem jest docieranie Kościoła na szeroko rozumiane peryferie.

Kierunek i cel misyjnego wyjścia jest jasno wskazany: docierać na „peryferie ludzkie”. Wyrażeniem „peryferie” papież Franciszek obejmuje miejsca i sytuacje cierpienia, w których wiele osób szuka światła, odpowiedzi, pocieszenia czy przejawów bliskości. „Peryferie ludzkie” są wszędzie tam, gdzie jeszcze nie dotarła Ewangelia, a zarazem i tam, gdzie chrześcijanin może „dotykać ran Pana”. Pierwszym odruchem misyjnym powinno zatem być „wyjście poza samych siebie”, by szukać dobra wszystkich. Kościół w misyjnym dynamizmie wyjścia ma docierać bez wyjątku do każdego, ale zgodnie z nakazem Ewangelii, preferuje ubogich i chorych, szuka zagubionych. Stąd też Kościół wyruszający w drogę „jest Kościołem otwartych drzwi”: pozostawia drzwi otwarte dla syna marnotrawnego, „aby mógł on wejść bez trudności, kiedy powróci”. Drzwi są również otwarte dla każdego, kto za natchnieniem Ducha szuka Boga. Papieżowi wyraźnie zależy, aby obraz „otwartych drzwi” wyróżniał misyjną naturę Kościoła, który ma być „ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdego, z jego niełatwym życiem” – mówił o. Ryszard Szmydki OMI.

Sympozjum trwało trzy dni. Wśród prelegentów, przedstawiających nowe realia misyjne na wszystkich kontynentach znajdą się m.in. bp Jan Piotrowski, abp Tadeusz Wojda SAC, a także ks. prof. Tomasz Szyszka SVD, o. dr Ryszard Szmydki OMI, ks. dr Maciej Będziński, ks. prof. Wojciech Kluj OMI oraz ks. prof. Jarosław Różański OMI. W sympozjum będzie można uczestniczyć po zalogowaniu się. Transmisja będzie dostępna na platformie Zoom oraz na YouTube.