ryszard szmydki omi

Ryszard Szmydki OMI: papież Franciszek zaprasza Kościół, aby odnowił swoją misyjną tożsamość

Posted

– W odpowiedzi na naglące wyzwania współczesnego świata i poważne wyzwania wewnątrzkościelne, papież Franciszek usilnie zaprasza cały Kościół, by odnowił swoją misyjną tożsamość, rozpoczął nowy etap ewangelizacji i „wyruszył w drogę”. Kościół jest misyjny z woli Jezusa Chrystusa – podkreślał w swoim wystąpieniu na sympozjum misjologicznym o. dr Ryszard Szmydki OMI. „Modele misyjne i areopagi […]

abp tadeusz wojda

Abp Wojda: Benedykt XVI stawiał św. Pawła jako wzór posługi misyjnej

Posted

Jakie są modele areopagów misji według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI? – o tym w czasie sympozjum misyjnego mówił abp Tadeusz Wojda, który jest członkiem komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. Natura misyjna Kościoła zrodziła się z misji Jezusa i Jego uczniów. Do tej misji Jezus przygotowywał uczniów w czasie swojej publicznej działalności – […]