XXVI Warszawskie Spotkanie Misjologiczne – Metoda misyjna ojców białych na przykładzie misji wśród ludu Bemba

„Metoda misyjna ojców białych na przykładzie misji wśród ludu Bemba” to temat XXV Warszawskiego Spotkania Misjologicznego, które odbędzie się 2 marca o godzinie 20.00 w formie online na kanale YouTube misyjne.pl. Oblacki portal jest partnerem medialnym wirtualnych spotkań.

Prelegentem środowego spotkania będzie dr Małgorzata Madej, afrykanistka. Po wykładzie odbędzie się dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania. Całość będzie można zobaczyć na kanale YouTube portalu misyjne.pl.

Spotkania w identycznej formie będą odbywać się cyklicznie w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 20.00. Organizatorami wykładów są Katedra Misjologii UKSW oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich.

Stowarzyszenie Misjologów Polskich
Celem Stowarzyszenia jest refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła, promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów oraz troska o dydaktykę misjologii. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wydawanie własnego czasopisma oraz publikacji.

Prowadzi również współpracę z instytucjami naukowymi oraz kościelnymi, szczególnie z Papieskimi Dziełami Misyjnymi w Polsce i Komisją Episkopatu Polski ds. Misji. Stowarzyszenie wspiera dialog ekumeniczny oraz międzyreligijny.

Stowarzyszenie Misjologów Polskich powstało w 2006 r. Skupia prawie 50 teologów zajmujących się działalnością misyjną Kościoła. Prezesem stowarzyszenia jest o. dr hab. Tomasz Szyszka SVD. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.