Międzynarodowa konferencja misjologiczna: misjonarze męczennicy a wolność religijna

23 marca odbyła się międzynarodowa konferencja misjologiczna „Misjonarze męczennicy a wolność religijna” organizowana przez Katedrę Misjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wśród podejmowanych tematów znalazły się między inny zagadnienia dotyczące tego czy każdy prześladowany jest męczennikiem, sposobu przedstawienia misjonarzy męczenników w prasie misyjnej kiedyś i dzisiaj oraz męczeństwo chrześcijan w Chinach. Na warsztatach przedstawiono również sylwetki misjonarzy męczenników w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

fot. Tomasz Szyszka SVD

Prelegentami konferencji byli między innymi: ks. prof. Zbigniew Wesołowski, o. prof. Tomasz Szyszka SVD, o. dr hab. Wojciech Kluj OMI, o. dr hab. Marcin Wrzos OMI, s. dr Miriam Długosz czy o. Daniel Jeżak OMI.

Pierwsza część konferencji

Druga część konferencji

Trzecia część konferencji