Jan Paweł II w Indiach [KONFERENCJA MISJOLOGICZNA]

Posted

W czwartek, 7 grudnia w godzinach 9:45 do 14.45 odbywa się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego międzynarodowa konferencja misjologiczna „Jan Paweł II w Indiach”. Organizatorem jest Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Katedra Misjologii UKSW we współpracy z Instytutem Mazenodianum i portalem misyjne.pl Poniżej plan konferencji. 9.45-11.15 – Memories of John Paul II’s visit to […]

Międzynarodowa konferencja misjologiczna: misjonarze męczennicy a wolność religijna

Posted

23 marca odbyła się międzynarodowa konferencja misjologiczna „Misjonarze męczennicy a wolność religijna” organizowana przez Katedrę Misjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wśród podejmowanych tematów znalazły się między inny zagadnienia dotyczące tego czy każdy prześladowany jest męczennikiem, sposobu przedstawienia misjonarzy męczenników w prasie misyjnej kiedyś i dzisiaj oraz męczeństwo chrześcijan w Chinach. Na warsztatach przedstawiono również […]