Międzynarodowa konferencja misjologiczna: misjonarze męczennicy a wolność religijna

Posted

23 marca odbyła się międzynarodowa konferencja misjologiczna „Misjonarze męczennicy a wolność religijna” organizowana przez Katedrę Misjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wśród podejmowanych tematów znalazły się między inny zagadnienia dotyczące tego czy każdy prześladowany jest męczennikiem, sposobu przedstawienia misjonarzy męczenników w prasie misyjnej kiedyś i dzisiaj oraz męczeństwo chrześcijan w Chinach. Na warsztatach przedstawiono również […]