Spotkanie założycielskie
Napisał: Grzegorz Wita   
08.04.2007.

W dniach 19 i 20 listopada 2006 roku w diecezjalnym domu formacji misyjnej im. ks. Jana Czuby, podczas dorocznego zjazdu polskich misjologów ukonkretniła się idea założenia Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Podczas spotkania założycielskiego pracownicy naukowi, reprezentujący różne ośrodki naukowe i misyjne podjęli uchwałę o powołaniu Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia. W jego skład weszli: ks. prof. dr hab. Józef Urban, ks. dr hab. Jan Górski oraz ks. dr Grzegorz Wita. Podczas konstruktywnych obrad dokonano wyboru Zarządu SMP, Komisji Rewizyjnej oraz przedyskutowano i przyjęto statut powstającego Stowarzyszenia. Obecni na spotkaniu założycielskim powierzyli Komitetowi Założycielskiemu podejmowanie dalszych czynności formalnych mających sfinalizować procedurę zatwierdzenia i rejestracji Stowarzyszenia.

 
« poprzedni artykuł
Kontakt:

ul. Jordana 18
40-043 Katowice

tel/fax: +48 (32) 356 90 52 wew. 157

e-mail:
misjologia@katowice.opoka.org.pl

numer KRS:
0000315296

numer REGON:
241047294

numer NIP:
954-265-4257

numer konta bankowego:
Raiffeisen Bank
18 1750 1035 0000 0000 2110 7379