Posiedzenie Zarządu SMP
Napisał: Grzegorz Wita   
01.06.2007.

W dniach 28-29 maja 2007 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Obecni byli: ks. dr hab. Jan Górski, ks. dr Wojciech Kluj, ks. dr Grzegorz Wita, ks. prof. dr hab. Józef Urban, ks. dr Tomasz Szyszka. Podczas spotkania miały miejsce: wspólna modlitwa, prezentacja dokonań poczynionych od spotkania założycielskiego w Czchowie, sprawozdanie finansowe. Podjęto dyskusję nad przyszłymi zadaniami i projektami m.in. procedurą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowania do publikacji pierwszego tomu Studiów Misjologicznych, organizacją w Katowicach w październiku 2007 r. Walnego Zjazdu SMP i międzynarodowej konferencji misjologicznej z racji 50. rocznicy Fidei donum, dyskutowano nad wyborem patrona SMP - spośród wielu propozycji największe poparcie zyskała kandydatura bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Toczyła się dyskusja nad promowaniem idei SMP w środowisku polskich ośrodków naukowych, a szczególnie pośród misjologów. Podjęto uchwałę rozesłania listu informującego o powstaniu SMP i jego założeniach oraz zachęcającego do włączenia się w działalność SMP. Serdecznej Gościny Zarządowi SMP udzielili Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Dziękujemy!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kontakt:

ul. Jordana 18
40-043 Katowice

tel/fax: +48 (32) 356 90 52 wew. 157

e-mail:
misjologia@katowice.opoka.org.pl

numer KRS:
0000315296

numer REGON:
241047294

numer NIP:
954-265-4257

numer konta bankowego:
Raiffeisen Bank
18 1750 1035 0000 0000 2110 7379