Obrady Zarządu SMP i Zespołu Redakcyjnego Studiów Misjologicznych
Napisał: Grzegorz Wita   
20.02.2008.

W dniach od 9 do 14 lutego 2008 r. w Rzymie odbyło się spotkanie Zarządu SMP i Zespołu Redakcyjnego Studiów Misjologicznych. W obradach udział wzięli: prezes – ks. prof. dr hab. Jan Górski, członek Zarządu - ks. dr hab. Józef Urban, członek zespołu redakcyjnego – ks. dr Franciszek Jabłoński oraz sekretarz – ks. dr Grzegorz Wita.
Celem wyjazdu było promowanie idei Stowarzyszenia Misjologów Polskich poprzez spotkania z polskimi misjologami pracującymi w Wiecznym Mieście, nawiedzenie rzymskich ośrodków misjologicznych oraz instytucji związanych z dziełem misyjnym Kościoła. 

W dniach od 9 do 14 lutego 2008 r. w Rzymie odbyło się spotkanie Zarządu SMP i Zespołu Redakcyjnego Studiów Misjologicznych. W obradach udział wzięli: prezes – ks. prof. dr hab. Jan Górski, członek Zarządu - ks. dr hab. Józef Urban, członek zespołu redakcyjnego – ks. dr Franciszek Jabłoński oraz sekretarz – ks. dr Grzegorz Wita.
Celem wyjazdu było promowanie idei Stowarzyszenia Misjologów Polskich poprzez spotkania z polskimi misjologami pracującymi w Wiecznym Mieście, nawiedzenie rzymskich ośrodków misjologicznych oraz instytucji związanych z dziełem misyjnym Kościoła. 
Cenną wizytą było spotkanie w siedzibie Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z sekretarzem ks. abp. Henrykiem Hoserem SAC i ks. dr Tadeuszem Wojdą SAC. Z dużą aprobatą i poparciem spotkał się pomysł powołania do życia SMP. Warto wspomnieć, że ks. abp Hoser jest członkiem honorowym Stowarzyszenia, a ks. dr Wojda członkiem zwyczajnym. Wiele wniosły odwiedziny ośrodków misjologicznych na papieskich uniwersytetach Gregoriana i Urbaniana. Członkowie SMP mieli możność zapoznania się z księgozbiorem obu uniwersytetów, zwłaszcza z częścią dotyczącą badań misjologicznych. Szczególnie owocne było spotkanie z ks. dr. Markiem Rostkowskim OMI – dyrektorem papieskiej i uniwersyteckiej biblioteki misyjnej położonej na szczycie rzymskiego wzgórza Gianicolo, tuż przy Watykanie.
Dla pracy Zespołu Redakcyjnego Studiów Misjologicznych owocnym była dyskusja, która miała miejsce na uniwersytecie Gregoriana. Swymi cennymi doświadczeniami podzielił się Dziekan Wydziału Misjologii o. prof. Adam Wolanin SJ (członek komitetu redakcyjnego). Po dłuższej debacie postanowiono, że czasopismo SMP Studia Misjologiczne będą miały trzy działy poświęcone teologii misji, historii misji oraz kontekstowi misyjnemu. Czasopismo zawierać powinno także recenzje (zwłaszcza publikacji zagranicznych). Celem upowszechniania dokonań polskiej misjologii oraz wsparcia polskich wykładowców misjologii zagadnienia poruszane winny dotyczyć spraw o szerszym zasięgu i powstawać w różnych, także zagranicznych ośrodkach. Zaznaczono konieczność zamieszczania tekstów w obcych językach lub przynajmniej obcojęzycznych abstraktów polskich artykułów.
Spotkanie z ks. dr. Andrzejem Dobrzyńskim (członkiem SMP) z Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Domu Polskim przy Via Cassia zaowocowało pomysłem zorganizowania w 2009 roku w Rzymie międzynarodowego, interdyscyplinarnego  sympozjum misjologicznego poświęconego misyjnej myśli i działalności Jana Pawła II.
Podczas pobytu w Rzymie i na Watykanie nawiedzono groby: św. Piotra, św. Cyryla, Sługi Bożego Jana Pawła II oraz bł. Marii Teresy Ledóchowskiej – patronki SMP, upraszając łaski dla działalności Stowarzyszenia. Na wielu różnorakich spotkaniach przybliżano ideę powstania Stowarzyszenia, która przyjmowana była z wielką życzliwością i zrozumieniem. Powołanie SMP uznano za krok w dobrą stronę. Uwiarygodnieniem potrzeby istnienia Stowarzyszenia jako platformy spotkań i wymiany misjologicznych doświadczeń jest fakt zgłoszenia swego udziału w jego działalności przez kilku misjologów pracujących w Rzymie. Podczas wyjazdu nawiązano obiecujące relacje oraz zdobyto inspirujące doświadczenia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kontakt:

ul. Jordana 18
40-043 Katowice

tel/fax: +48 (32) 356 90 52 wew. 157

e-mail:
misjologia@katowice.opoka.org.pl

numer KRS:
0000315296

numer REGON:
241047294

numer NIP:
954-265-4257

numer konta bankowego:
Raiffeisen Bank
18 1750 1035 0000 0000 2110 7379