Walne Zebranie Stowarzyszenia Misjologów Polskich
Napisał: Grzegorz Wita   
30.03.2010.

Doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Misjologów Polskich odbędzie się dnia 13 maja 2010 r. w Katowicach.
Towarzyszyć będzie konferencji współorganizowanej przez SMP pt.: "Razem dla ewangelizacji świata. Stulecie nowoczesnej myśli misjologiczno-ekumenicznej. Together for the Evangelization of the World. The Century of the Modern Missiological and Ecumenical Thought".

Projekt konferencji pragnie poddać refleksji naukowej setną rocznicę konferencji ekumeniczno-misjologicznej w Edynburgu (14-23 czerwca 1910 r.). Zaproszeni goście, reprezentujący różne europejskie ośrodki misjologiczne i ekumeniczne (Watykan, Praga, Utrecht, Ołomuniec, Prešov, Opole, Warszawa, Katowice, Cieszyn), którzy przedstawią historyczny i teologiczny kontekst obrad konferencji edynburskiej oraz współczesną realizację jej postulatów. Zaprezentowana zostanie także w ekumenicznej perspektywie współczesna troska o wypełnienie podstawowej misji Kościoła jaką jest ewangelizacja świata.

Projekt konferencji przewiduje zorganizowanie jej w dwu terminach i miejscach: 20 maja 2010 r. w Katowicach, gdzie podkreślony zostanie aspekt misjologiczny (odpowiedzialny – Zakład Misjologii i Teologii Religii WTL UŚ) oraz 1 października 2010 r. w Cieszynie, gdzie akcent rozważań położony zostanie na wymiar ekumeniczny (odpowiedzialny – Zakład Teologii Ekumenicznej).

Owocem konferencji ma być publikacja zawierająca wygłoszone referaty oraz inne zgłoszone artykuły, które proszę nadsyłać (według wymogów redakcyjnych StMis) na adres SMP. Publikacja zgłoszona została do prac finansowanych ze środków Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kontakt:

ul. Jordana 18
40-043 Katowice

tel/fax: +48 (32) 356 90 52 wew. 157

e-mail:
misjologia@katowice.opoka.org.pl

numer KRS:
0000315296

numer REGON:
241047294

numer NIP:
954-265-4257

numer konta bankowego:
Raiffeisen Bank
18 1750 1035 0000 0000 2110 7379