Walne Zebranie Stowarzyszenia Misjologów Polskich

stowarzyszenie misjologów polskich

16 listopada 2023 r. na UKSW odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Publikujemy program spotkania.

  • 15 listopada (środa)

19.00 nieformalne spotkanie, kolacja

  • 16 listopada (czwartek)

8.45 Msza św. w kaplicy UKSW
9.30 walne zebranie (UKSW, Dewajtis 5, sala 223)

  • sprawozdanie z dziłalności SMP
  • spotkanie z naszym prawnikiem
  • promocja książki dedykowanej ks. prof. Janowi Górskiemu
  • bieżące kwestie i badania
  • plany na przyszłość (zwłaszcza głos nowych członków oraz możliwości współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia)

12.00 obiad
13.00 konferencja “Jan Paweł II w Amazonii”