Czy tradycje afrykańskie wspierają chrześcijańską rodzinę? Relacja z sympozjum „Rodzina w Afryce wczoraj i dziś”.

Posted

25 listopada w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum misjologiczne pod hasłem „Rodzina w Afryce wczoraj i dziś”. Prelegenci omawiali zagadnienia związane z kulturą afrykańską w kontekście magisterium Kościoła. Odbyły się również panele dyskusyjne. >>> Sympozjum misjologiczne: rodzina w Afryce wczoraj i dziś Sympozjum miało charakter międzynarodowy. W dyskusji pojawiły się […]