XXI Warszawskie Spotkanie Misjologiczne: rola “Bikmana” w procesie inkulturacji w Nowej Gwinei

W środę, 6 października 2021 o godz. 20 w formie zdalnej odbył się kolejny panel z cyklu “Warszawskich Spotkań Misjologicznych” – “rola “Bikmana” w procesie inkulturacji w Nowej Gwinei” stanowiący spotkanie ks. Włodzimierzem Burzawą MSF – misjonarzem i misjologiem, wieloletnim pracownikiem na misjach w Papui Nowej Gwinei.

Ks. Włodzimierz Burzawa MSF pracował na misjach w Papui Nowej Gwinei, obronił doktorat z misjologii na Urbanianum w Rzymie na temat „Bikmana”, jako prowincjał wielokrotnie wizytował misyjne placówki Zgromadzenia.

Warszawskie Spotkania Misjologiczne są kontynuacją spotkań naukowych, które odbywały się w Sekcji Misjologii UKSW w latach 2005-2008