XXI Warszawskie Spotkanie Misjologiczne: rola “Bikmana” w procesie inkulturacji w Nowej Gwinei

Posted

W środę, 6 października 2021 o godz. 20 w formie zdalnej odbył się kolejny panel z cyklu “Warszawskich Spotkań Misjologicznych” – “rola “Bikmana” w procesie inkulturacji w Nowej Gwinei” stanowiący spotkanie ks. Włodzimierzem Burzawą MSF – misjonarzem i misjologiem, wieloletnim pracownikiem na misjach w Papui Nowej Gwinei. Ks. Włodzimierz Burzawa MSF pracował na misjach w Papui Nowej […]

ryszard szmydki omi

Ryszard Szmydki OMI: papież Franciszek zaprasza Kościół, aby odnowił swoją misyjną tożsamość

Posted

– W odpowiedzi na naglące wyzwania współczesnego świata i poważne wyzwania wewnątrzkościelne, papież Franciszek usilnie zaprasza cały Kościół, by odnowił swoją misyjną tożsamość, rozpoczął nowy etap ewangelizacji i „wyruszył w drogę”. Kościół jest misyjny z woli Jezusa Chrystusa – podkreślał w swoim wystąpieniu na sympozjum misjologicznym o. dr Ryszard Szmydki OMI. „Modele misyjne i areopagi […]