Borzęcin: zakończyła się Konferencja Misjologiczna „400 lat Congregatio de Propaganda Fide” [WIDEO]

konferencja misjologiczna

W poniedziałek, 7 lutego w Borzęcinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Misjologiczna z okazji 400-lecia istnienia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary.

Konferencja składała się z trzech części, w których zostały omówione początki działalności Kongregacji, jej oddziaływanie, a także zadania i cele. Historyczny kontekst powstania kongregacji omówił prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI. Marcin Jan Janecki przedstawił z kolei inicjatywy misyjne św. Tomasza od Jezusa, a prof. Jarosław Różański OMI zajął się kwestią powierzania terenów afrykańskich do ewangelizacji. Misjolog mówił o tym jak papiestwo oddziaływało na działalnością misyjną Kościoła.

W kolejnej części ks. prof. Jan Górski mówiąc o przeszłości i przyszłości kongregacji, przypomniał, że „Kościół ze swej natury jest misyjny”. Ojciec dr Wojciech Kowal OMI analizował wkład Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary w tworzenie prawa kanonicznego w dziedzinie małżeństwa. Istotnym wątkiem dyskusji był fakt, że w różnych kulturach związki są różnie pojmowane, a ich zawieranie nie zawsze jest zgodne z kategoriami zakładanymi przez Kościół. W kolejnym wystąpieniu o. prof. Kazimierz Lubowicki OMI przedstawił postać św. Eugeniusza de Mazenoda, założycie Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w kontekście jego relacji z omawianą kongregacją.

W trzeciej i ostatniej części konferencji ks. dr Marek Rostkowski omówił temat formacji misyjnej. Ks. dr Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, przedstawił działalność Polaków w strukturach Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Cała konferencja w trzech częściach do obejrzenia poniżej.

Część I

Część II

Część III